CC IMMO bvba
Nationalestraat 90
2000 Antwerpen BELGIË
+32 (0)3/257.55.55
info@ccimmo.be

CC IMMO bvba

CC IMMO bvba - Nationalestraat 90 - 2000 Antwerpen BELGIË
Tel.: +32 (0)3/257.55.55 - Fax: +32 (0)3/257.11.01 - E-mail: info@ccimmo.be
B.T.W. BE 0897.551.193 - RPR Antwerpen - Erkende BIV vastgoedmakelaars België: Kris Maes BIV 500.690
FINTRO BANK: BE10 1430 7375 8804-DERDENGELDEN: BE96 1430 7375 8905
WAARBORGORGANISME DERDENGELDEN: AXA BELGIUM NV polis 7303793800371
Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars (BIV) Luxemburgstraat 16 B, 1000 Brussel
Koninklijk besluit van 27 september 2006    www.biv.be